What Language Is This?

I will say that this is definitely a major European language, and as a hint, I will also say that it is the official language of a state. That is all the clues you get! Nadácia Neptún – otvorí cestu hendikepovaným zo zatvorených izieb do živla života. Nadácia Neptún vznikla po dlhých úvahách a hlbokom presvedčení vytvoriť priestor pre rozvoj aktivít rodín so zdravotne znevýhodnenými členmi: pre rozvoj jednotlivcov s indiviuálnymi potrebami a pre podprou integrácie rodín so zvláštnymi potrebami a ich akceptácie v bežnom živote širokej spoločnosti. Usilujem sa o rozšírenie životného priestoru pre ľudí, ktorí pre svoj život, vlastnú realizáciu a kontakt s plnohodnotým spektrom práce, sebarealizácie a pestrého prežívania sa nezaobídu bez vozíčka. Pre ľudí zdravotne hendikepovaných nadácia Neptún vytvorí priestor v projekte. Jej klienti tu dostanú priestor nielen na voľnočasové aktivity, ale podľa vlastných ambícií aj na ich osobnostnú realizáciu. Projekt nebude osamelým ostrovom, ale priestor vodnej plochy a špeciálnych zaradení vytvorí architektoniku prirodzeného kontaktu: podobne, ako sa pokojná hladina vody (v obraze pokojných predstáv človeka, živených spodnými prúdmi vlastných túžob) kontakte s brehmi snúbi v potrebe ľudskej a spoločenskej ukotvenosti. Teda s podstatou človečenskej existencie. Je to vízia harmónie v rôznorodosti – v prepájaní ľudí so zvláštnymi potrebami s tými, ktorí v aktuálnom živote nemusia prekonávať žiadne bariéry. Veď v dnešnom svete zdraví ľudia nevnímajú krátkosť ľudského života, neuvedomujú si vrtkavosť a krehkosť momentálnej pohody. Tí, ktorí už pocítili krutosť obmedzenia pohybu a vlastnej realizácie sú tichí, ale vnímaví a predovšetkých túžiaci po naplnenom živote. Ich tichosť a predovšetkým zraniteľnosť nie je apatia, je naliehavá výzva pre nás: Na žije 20 tisíc vozíčkarov – a ich rodičia, súrodenci, starí rodičia, bratranci, sesternice, netere a synovcovia, ich blízki priatelia, kolegovia, lekári, zdravotníci – všetci majú svoj diel na spolužití so svojimi blízkymi a každý svojím špecifickým podielom. Projekt však má ambíciu prepojiť tieto jednotlivé sklíčka do harmonickej mozaiky priateľstiev a prepájania citových pút. Všetci citliví ľudia chcú to isté: vozíčkari a ich blízki. Ponúkam zhmotnenie ušľachtilej idei do konktrétneho projektu. Ľudia, ktorí sú v centre tohto úsilia sa tak dostanú z uzavretého priestoru svojich izieb a nehybnosti na vozíčku rampou na lodičku – na vodnú hladinu, ktorej vyjadrením bude pohyb na skutočnej hladine jazera, na hladine jedného zo živlom tohto sveta. Cestu do sveta im otvoríme my, autori a realizátori projektu. A na “lodičku svojho života” si každý z doteraz uzavretých ľudských bytostí prizve toho, koho má rád. Rodiča, brata, sestru, alebo aj toho doteraz neznámeho, kto mu venoval úsmev a pomocnú ruku, keď zrazu vymenil svoje staré kolieskové kreslo za archu svojho šťastia. Zdvihnú hlavy, pozrú sa do slnka. Svoju nádej premenia na energiu a v chránených dielňach stvárnia svoju svoju túžbu sami niečo vykonať, dokázať, vytvoriť. Vlastnými rukami, realizáciami vlastných nápadov, aby aj oni mali možnosť byť aktívnymi a tiež užitočnými a nielen čakajúcimi. Viem, že mojím projektom oživím ich radosť zo života, zaktivizujem ich doteraz utlmené očakávania, veď aj oni tak veľmi túžia žiť. Ich život nie je prázdne čakanie, ich život naplní možnosť zrealizovať svoju vnútornú životnú silu. Ukážu nám to v svojom aktivizme, ktorý ožije v otvorenom priestore – v otvorených možnostiach sebarealizácie a v kontakte so všetkými prajnými a nesebeckými ľuďmi. Môj projekt má jasné kontúry v návrhu priestorovo-technického riešenia, dušu má vo formulovanej idei a čaká nás už konkrétna realizácia. Priestorová a najmä ľudská. Som na ňu pripravený. Preto vyzývam primátorov a starostov, aby na tento projekt – architektúra – umožnili stavebné povolenie v čo najkratšom čase. Každý deň vozíčkara je pridlhý, ale chvíľa, keď ktokoľvek z nás môže uviaznuť na vozíčku, je vždy len momentom, zlomkom nášho ľahkovážneho času. Ľudia na vozíčku aj tí ostastní sú vždy ľudia – podstatný rozdiel je v plynutí času – nekonečné vyčkávanie je ubíjajúce. Zrušme bariéru nemohúcnosti z čakania, urobme dôležité rozhodnutia ešte dnes. Verím, že priazeň a podporu tomuto projektu môžete vyjadriť aj vy oboznámením o tomto jedinečnom projekte storočia a jeho podpore v šírení správy o tomto jedinečnom projekte. Do projektu storočia zapojím relevatných donorov a sponzorov. Cena podpory v tomto projekte má predovšetkým ľudskú hodnotu nezištnosti. Verejnoprospešným účelom nadácie je: podpora a organizácia aktivít smerujúcich k zlepšeniu integrácie a tým aj celkovej kvality života zdravotne znevýhodnených jednotlivcov a skupín, podporou realizácie vlastného projektu, ako aj podporou iných projektov prispieť k zlepšeniu kvality života ich rodín a to vždy so zreteľom na ich aktívnu účasť na pozitívnych zmenách, podpora rodín so zdravotne znevýhodneným členom ako aj potreba informovanosti spoločnosti o problémoch spojených s integráciou zdravotne znevýhodnených ľudí, podpora aktivít, ktoré vedú k odstraňovaniu predsudkov na strane spoločnosti a k podpore aktívnej účasti na zmene kvality života na strane zdravotne znevýhodnených ľudí, podpora zdravotne znevýhodnených športovcov, usporadúvanie športových aktivít, besied, koncertov, konferencií, workshopov a iných spoločenských udalostí, realizácia a podpora projektov týkajúcich sa voľnočasových aktivít pre zdravotne znevýhodnených jednotlivcov a skupín smerujúcich k napomáhaniu ich integrácii do spoločnosti, podpora vytvárania a sprostredkovania pracovných miest pre zdravotne znevýhodnených, podpora a zriadenie chránenej dielne. Svetoznámy fotograf je autorom myšlienky a názvu, ktorú planéta Zem nepočula, nevymyslela za posledných 6.tisíc rokov… a je to nádherný názov pre občanov planéty – Občanológ. Občanológ je človek zaoberajúci sa občanológiou.Občanológia je veda zaoberajúca sa životom v občianskej spoločnosti, právami občanov, etikou spoločnosti, a komunitným spôsobom života a celkovo občanov našej planéty. Občanológ rieši všetky problémy planéty…V angličtine je teda občanológ: citizentologist Sám seba radím ku klasickým reportážnym fotografom, čo dávajú prednosť čierno bielemu celuloidu, no Kuba so svojimi farbami učarovala aj mne. Kubánske ulice doslova vrú vitalitou vlastnou snáď len Kubáncom. Skromne som sa pokúsil zachytiť ich radosti života, všednú každodennosť i nevšedné čaro a atmosféru týchto miest. If you think this website is valuable to you, please consider a contribution to support the continuation of the site.

Please follow and like us:
error3
fb-share-icon20
20
fb-share-icon20

0 thoughts on “What Language Is This?”

 1. Slovak…or Czech which is mutually intelligible.
  The proof lies in the pudding — “Na Slovensku žije 20 tisíc vozíčkarov”
  At the same time, Lodenica or Lodenice is in Czech Republic. So really a tough call as both languages are freakishly similar and only a native Czechoslovak could tell the difference.

   1. Even if you leave the proper nouns out, it’s easy to tell for someone who knows Eastern Europe somewhat.
    I knew an exchange visitor from Slovakia who came for an internship in Bangalore, She was very pretty 🙂 I learned around 50 words in that language such as “Na Zdravie” (for cheers), “Dobry den”, “ako sa mas” (how are you), “voda” (water)

 2. Clearly Slavic, also clearly not Russian, Belorussian, Ukrainian, or Polish. I guessed Slovak from there. The “ž” suggest Czech or Slovak, tho it’s also used in Croatian and Slovene, according to Wikipedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)